Pages

Sunday, 1 July 2012

با حضور مهرداد عمادی (مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا)، سیامک شجاعی (رییس مجتمع بازرگانی دانشگاه ایالتی کانتیکت) و ابوالحسن بنی صدر (نخستین رییس جمهور منتخب مردم ایران): بنی صدر: ده سال است بحران اتمی ادامه دارد، رژیم می توانست در همان روزهای اول آنرا حل کند و حل نکرده اند چون به بحران نیاز داشته اند زیان ایران بابت بحران اتمی و تحریم ها در ده سال اخیر: مبلغ رقم اول: کهنگی تاسیسات و علمی و فنی نبودن در برداشت از معادن نفت 575 میلیارد دلار رقم دوم: خسارت ناشی از عدم استخراج مخزن های مشترک حوزه خلیج فارس 2050 میلیارد دلار رقم سوم : فرسودگی تاسیسات توزیع بنزین و افت نیروگاه های برق 100 میلیارد دلار رقم چهارم: هزینه ناشی از خروج سالانه 150 هزار استعداد از ایران 500 میلیارد دلار رقم پنجم: هزینه ناشی از فرار سرمایه از ایران - تنها در مورد نفت 200 میلیارد دلار رقم ششم: هزینه ناشی از قاچاق کالا (بغیر از مواد مخدر و کالا های ممنوعه) 200 میلیارد دلار مجموع این خسارتها 3625 میلیارد دلار خواهد شد. مردم! این کشور مال شماست، این ثروت مال شماست که اینجوری می خورند و می برند و شما به یارانه ای قانع شدید که از این دست به شما نداده از آن دست با تورم پس می گیرند! یک تکانی بخورید، شما اقتصاددانها یک تکانی بخورید این وطن مال شماست. وقتی اینها را محاسبه نمی کنید، به مردم نمی گویید، مردم می گویند چیزی نشده! تازه رژیم هم می گوید که ما تورم را دور می زنیم چگونه دور می زنند؟ نفت ارزان می فروشند شما مردم ایران چرا باید اینجور ساکت بمانید تا این رژیم با هست و نیست ما بازی بکند؟ بعد هم قدرتهای تجاوزطلب امکان پیدا بکنند به یک مشت خائن پول و اسلحه بدهند تا اینها در درون و بیرون مرزها با موجودیت ایران بازی کنند. اینها همه، مسئولیت هر ایرانی است، اینها حقوق ملی ماست امیدوارم وجدان مردم ایران تکان بخورد، وجدان همه آنهایی که می شوند تکان بخورد. به امید اینکه ملت ایران یکجا برخیزند و سرنوشت خویش را تغییر دهند

Sunday, 3 June 2012


با حضور مهرداد عمادی (مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا)، سیامک شجاعی (رییس مجتمع بازرگانی دانشگاه ایالتی کانتیکت) و ابوالحسن بنی صدر (نخستین رییس جمهور منتخب مردم ایران):

بنی صدر: ده سال است بحران اتمی ادامه دارد، رژیم می توانست در همان روزهای اول آنرا حل کند و حل نکرده اند چون به بحران نیاز داشته اند زیان ایران بابت بحران اتمی و تحریم ها در ده سال اخیر: مبلغ رقم اول: کهنگی تاسیسات و علمی و فنی نبودن در برداشت از معادن نفت 575 میلیارد دلار رقم دوم: خسارت ناشی از عدم استخراج مخزن های مشترک حوزه خلیج فارس 2050 میلیارد دلار رقم سوم : فرسودگی تاسیسات توزیع بنزین و افت نیروگاه های برق 100 میلیارد دلار رقم چهارم: هزینه ناشی از خروج سالانه 150 هزار استعداد از ایران 500 میلیارد دلار رقم پنجم: هزینه ناشی از فرار سرمایه از ایران - تنها در مورد نفت 200 میلیارد دلار رقم ششم: هزینه ناشی از قاچاق کالا (بغیر از مواد مخدر و کالا های ممنوعه) 200 میلیارد دلار مجموع این خسارتها 3625 میلیارد دلار خواهد شد. مردم! این کشور مال شماست، این ثروت مال شماست که اینجوری می خورند و می برند و شما به یارانه ای قانع شدید که از این دست به شما نداده از آن دست با تورم پس می گیرند! یک تکانی بخورید، شما اقتصاددانها یک تکانی بخورید این وطن مال شماست. وقتی اینها را محاسبه نمی کنید، به مردم نمی گویید، مردم می گویند چیزی نشده! تازه رژیم هم می گوید که ما تورم را دور می زنیم چگونه دور می زنند؟ نفت ارزان می فروشند شما مردم ایران چرا باید اینجور ساکت بمانید تا این رژیم با هست و نیست ما بازی بکند؟ بعد هم قدرتهای تجاوزطلب امکان پیدا بکنند به یک مشت خائن پول و اسلحه بدهند تا اینها در درون و بیرون مرزها با موجودیت ایران بازی کنند. اینها همه، مسئولیت هر ایرانی است، اینها حقوق ملی ماست امیدوارم وجدان مردم ایران تکان بخورد، وجدان همه آنهایی که می شوند تکان بخورد. به امید اینکه ملت ایران یکجا برخیزند و سرنوشت خویش را تغییر دهند.

Thursday, 7 April 2011آینه آینده در مورد مستند از کودتا تا کودتا مشتاقانه منتظر نظرات و اصلاحات و انتقادات شما صاحبنظران، همراهان، مخاطبین و مخالفین برای درج و در دسترس قرار دادن عموم جهت رشد آگاهی همگانی میباشد.

باسپاس

Sunday, 3 April 2011


                                           


با سلام به شما هموطنان ایران دوست،


این نکات به نظرم رسیدند که رعایتشان کار ارزشمند شما را کامل تر می کنند:

1- هرگاه از کودتای رضاخانی آغاز می کردید تاریخی مصور می شد از کودتاها.

2- در کودتاهای رضا خان و 28 مرداد و خرداد 60، حضور قدرت خارجی و نقش آن از قلم افتاده است. البته شما دو کودتای 28 مرداد و خرداد 60 را تاریخ کرده اید. در اولی نقش انگلستان و امریکا و تصدی کودتا از سوی روزولت و در دومی گروگانگیری و سازش پنهانی (اکتبر سورپرایز) و کودتای نوژه و تجاوز عراق به ایران را باید دید.

3- در 22 خرداد 88 هم کودتا رخ داد. زیرا کودتا کنندگان اجرای قانون خود ساخته را نیز بشکل علنی موقوف کردند و حکومتگران را نیز تغییر دادند.  با وجود این، نمی باید از نقش قدرت خارجی قافل بود. در حقیقت دولتی بیگانه از جامعه ملی و تک پایه ناگزیر می باید از راه ستیز و سازش با قدرت خارجی برجا بماند. در این بررسی می باید نقش دو طرف را در رابطه با قدرت خارجی دید.

4- توجه بکنید که تا از درون به بیرون مراجعه نشود، بیرون توانائی مداخله در درون را پیدا نمی کند. پس می باید چگونگی مراجعه به قدرت خارجی را در هر یک از کودتاها، با هنری که سازنده تاریخ مصور دارد، بنمایاند.

5- ضابطه لازم است. از مشروطیت به دین سو، دو خط و ربط از یکدیگر مشخص شدند: یکی خط و ربط استقلال و آزادی و دیگری خط و ربط استبداد و وابستگی . هرگاه این ضابطه رعایت شود، تاریخ شما دقیق و شفاف می شود.

6- قسمت پنجم بریده بریده است. یعنی این که زود به زود صدا قطع می شود زیرا فیلم از حرکت باز می ماند.

توفیق با شما یار زیرا کاری بس ارشمند کرده اید و بدون تردید اثر می گذارد در پیدا شدن وجدان همگانی به تغییر از استبداد و وابستگی به استقلال و آزادی .

شاد و پیروز باشید.

1390/1/6

Friday, 18 March 2011

مستند از کودتا تا کودتا


به مناسبت شصتـُمین سال ملی شدن صنعت نفت ایران در 29 اسفند 1329 و به پاس زحمات زنده یاد دکتر محمد مصدق و تمامی آزادی خواهان راه عدالت در تاریخ ایران زمین.


این مستند مروری بر تاریخ معاصر ایران از حوادث کودتای 28 مرداد 1332 تا حوادث کودتای 22 خرداد 1388 در پنج بخش می باشد:


        

از کودتای 28 مرداد 1332 تا انقلاب 22 بهمن 13572-    از انقلاب بهمن 1357 تا کودتای خرداد 1360 (عزل بنی صدر)3-    از کودتای خرداد 1360 تا کودتای خرداد 1368 ( انتصاب رهبر)4-    از کودتای خرداد 1368 تا قدرت گرفتن گروه های فشار خرداد 13845-    از قدرت گرفتن گروه های فشار خرداد 1384 تا کودتای خرداد 1388

لینکهای تماشا و دریافت ("دانلود")  ویدیو کامل شامل همه پنج قسمت:   (Full Video Downloads)